Heinz Neumaier
Heinz Neumaier

"Selbagstrickte" Noten - Bearbeitungen

Gitarrenduo Heinz und Peter Neumaier

Genesungslandler
Genesungslandler (GD).pdf
PDF-Dokument [143.2 KB]
Tegernseer Menuett (Bearbeitung)
Tegernseer Menuett.pdf
PDF-Dokument [2.3 MB]
Menuett aus Niederösterreich (Bearbeitung)
Menuett aus Niederösterreich.pdf
PDF-Dokument [2.8 MB]

Feichthof Saitenmusi

Bolzwanger Menuett
Bolzwanger Menuett.pdf
PDF-Dokument [1.7 MB]

Gröbenbach Musi

Gruß an Schloss Weißenstein (Bearbeitung)
Gruß an Schloss Weißenstein Bearb.pdf
PDF-Dokument [5.3 MB]

Zitherklub Dachau

Altfränkisches Menuett (Bearbeitung)
Altfränkisches Menuett.pdf
PDF-Dokument [2.7 MB]
Zwei Ettaler Menuette (Bearbeitung)
Zwei Ettaler Menuette.pdf
PDF-Dokument [6.2 MB]